Sluit menu
Home Wie zijn we? Wat doen we? Crisiscommunicatie Risicocommunicatie Nieuws en ontwikkelingen English Contact

Deelname aan nationale en Europese projecten

TARGET: Het TARGET project is een EU Horizon 2020 project. De missie van TARGET is het ontwikkelen, testen en beoordelen van een uitgebreid open platform voor serious gaming. Binnen het project worden state-of-the-art beslissingsondersteunende tools ontwikkeld, voor de training en beoordeling van speciale eenheden en voor politie, brandweer, ambulancediensten, civiele veiligheidsdiensten of exploitanten van kritieke infrastructuur. De tools worden ontwikkeld met behulp van virtual reality, augmented reality en mixed reality technieken. Meer hierover is te vinden op de projectsite van TARGET: http://www.target-h2020.eu/


 

Andere Europese projecten waaraan wij hebben deelgenomen:

  • CATO: het CATO project was een EU FP-7 project dat tot doel had een integrale CBRN-e toolkit te ontwikkelen voor de EU lidstaten. Inconnect heeft aan deze toolkit bijgedragen door het ontwikkelen van leidraden voor (crisis)communicatie. Ook is veldonderzoek gedaan naar casuïstiek. De publicatie: “Behaviour and Communication in CBRN crisis” is te bestellen bij http://www.amazon.com/Behaviour-communication-CBRN-crisis/dp/3958530338 

 

  • PEP: Het PEP-project was eveneens een FP-7 project, gefinancierd door de EU. PEP (Public Empowerment Policies for Crisis Management) had tot doel om best practices te identificeren om zelfredzaamheid in gemeenschappen te bevorderen. Inconnect heeft ook hierin veldonderzoek gedaan en meegeschreven aan diverse vormen van communicatiestrategieën om zelfredzaamheid te bevorderen. U kunt nog steeds bijdragen aan dit project door best-practices aan te leveren via de wiki pagina: http://crisiscommunication.fi/pep/wiki

 

Inconnect en het CIP institute:

  • In de zomer van 2013 kwamen wetenschappers en gedreven praktijkmensen bijeen in Gent om met elkaar het CIP institute op te richten. Met elkaar realiseerden wij dat ons vak zich zo snel ontwikkelt, dat bundeling van kennis en inzichten in de praktijk noodzakelijk is. Het CIP institute werd opgericht met als doel wetenschappers en professionals uit verschillende disciplines samen te laten komen in een inspirerend en innovatief platform om kennis over de complexe interactieve processen rondom crises uit te wisselen en te ontwikkelen. Het CIP Institute organiseert verschillende events, zoals webinars en een besloten website, om dit doel te realiseren. Jaarlijks wordt een groot internationaal congres georganiseerd voor de leden. Kijk voor meer info op www.cipinstitute.org.

Overige items