Sluit menu
Home Wie zijn we? Wat doen we? Crisiscommunicatie Risicocommunicatie Nieuws en ontwikkelingen English Contact
Home Risicocommunicatie

Risicocommunicatie

Zelfredzaamheid bevorderen

Risicocommunicatie gaat wat ons betreft verder dan alleen communiceren over risico’s. Het gaat er vooral om dat betrokkenen weten welke (omgevings) risico’s er zich voordoen in de directe leefomgeving en hoe daarmee om te gaan in het geval er iets mis gaat. Het uitreiken van een kleurrijke folder helpt niet, zo leert de ervaring, daar is meer voor nodig, zeker als het feitelijk risico op een incident groot is. Inconnect heeft veel ervaring met het analyseren en het formuleren van passende communicatiestrategieën. Een top down benadering alleen werkt niet; bottom-up en coöperatieve benaderingen daarentegen vaak wel. Wij kunnen u ondersteunen bij het kiezen van de juiste benaderingswijze.  

  

 

Het perceptiespel

Het 'perceptiespel' is een simulatie waarbij u ervaart hoe het is om met omgevingsrisico’s geconfronteerd te worden. Wat betekent het voor u als inwoner of als beleidsmaker als er een nieuwe chemische fabriek in uw directe leefomgeving wordt geplaatst?

Door het aannemen van verschillende rollen gaat u ervaren hoe het is om invloed uit te oefenen en invloed van anderen te ervaren. Met deze simulatie zult u merken dat voorgenomen doelstellingen lang niet altijd gehaald worden. Leerzaam en effectief voor groepen van 10 tot 80 deelnemers!