Sluit menu
Home Wie ben ik? Wat doe ik? Crisiscommunicatie Nieuws en ontwikkelingen English Contact

Strategiesessie voor complexe vraagstukken

In complexe situaties en wanneer veel partijen betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk, is het soms lastig om snel tot een (concept-)communicatiestrategie te komen. Inconnect heeft de deskundigheid in huis om met betrokken partners zo’n strategie te formuleren. Gedurende een sessie van een halve of hele dag, wordt met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen een concrete strategie en plan van aanpak ontwikkeld.

Na een korte inleiding doen we een korte check op de beeld- en oordeelsvorming op het complexe vraagstuk: hebben we het over hetzelfde? Daarna focussen we op de doelen die gerealiseerd moeten worden. Als dat helder is maken we de slag naar de uiteindelijke aanpak: hoe, gaan we het doen, wie doet wat, met welke middelen en met welke inhoud.

Tenslotte staat ‘terugkoppelen’ en ‘verbinden’ centraal: een discussie waaruit knelpunten en dilemma’s voortkomen. Als we deze direct kunnen oplossen doen we dat en leggen dat vast. Als er nog open eindjes zijn, dan vinden we vast een andere oplossing, want de sturing op de tijd, kwaliteit en het resultaat is cruciaal.