Sluit menu
Home Wie ben ik? Wat doe ik? Crisiscommunicatie Nieuws en ontwikkelingen English Contact

Pleidooi voor ethische crisiscommunicatie

Download het whitepaper in PDF-formaat.

 

Door Frank Vergeer en Nico de Leeuw

Binnen de communicatieberoepswereld wordt crisiscommunicatie verward met reputatiemanagement, terwijl dit toch twee totaal verschillende vakgebieden zijn. Geclaimd wordt door reputatieprofessionals de juiste aanpak en oplossingen te hebben voor kwesties die crisiscommunicatie behoeven. Echter, de doelstelling en aanpak die wordt gehanteerd, is niet vergelijkbaar met die van crisiscommunicatieprofessionals. Bij reputatiemanagement ligt de focus op de organisatie: hoe komt die er zo ongeschonden mogelijk uit. Bij crisiscommunicatie staan de getroffenen centraal. In feite is er sprake van een belangenconflict tussen twee verschillende soorten vakgebieden die zich met dezelfde soort kwesties bezig houden. Het belang van het publiek en de betrokkenen versus het belang van de organisatie of instantie waar de kwestie speelt. Professionals die wij kennen op het gebied van crisiscommunicatie hebben daar steeds meer last van. Het doet afbreuk aan de integriteit van het communicatievak. En het grote aantal gemiste kansen draagt bepaald niet bij aan het versterken van het vertrouwen van burgers in de samenleving.

In dit whitepaper houden wij een pleidooi voor het hanteren van een consistente crisisaanpak in kwesties die daarvoor in aanmerking komen. We lichten toe wat voor soort kwesties dat zijn en wat deze aanpak inhoudt. Verder vergelijken wij beide vakgebieden uitgebreid met elkaar. Wij willen hiermee verduidelijken dat het om twee totaal verschillende takken van sport gaat. Vervolgens doen we een voorstel voor een aangepaste vakterm die gezien de tijdsgeest en ontwikkelingen meer de lading dekt: ethische crisiscommunicatie. Vanaf nu gebruiken wij deze vakterm ook in dit document in plaats van de term crisiscommunicatie. Dit is geen wetenschappelijk artikel, wat niet wegneemt dat in ons verhaal wel gebruik is gemaakt van zoveel mogelijk multidisciplinair wetenschappelijke inzichten.
De inhoud berust verder op eigen research in combinatie met verworven kennis en lessons learned. Laat verder duidelijk zijn dat zowel de verkregen inzichten als conclusies die zijn getrokken met betrekking tot de casussen in dit artikel, gebaseerd zijn op de berichtgeving die we hebben kunnen vinden in de reguliere media. Een selectie daarvan is terug te vinden in het bronnenoverzicht. We beseffen ons terdege dat we niet weten wat zich achter de schermen allemaal heeft afgespeeld. Wellicht zijn ook niet alle feiten die van belang zijn, publiekelijk geworden.

 

Download het whitepaper in PDF-formaat.

Overige items